Όροι χρήσης & κατάσταση προϊόντων

1. Τα προϊόντα φυλάσσονται στο χώρο μας σε κατάλληλες συνθήκες.Τυχόν εμφάνιση σωματιδίων (ίζημα,τρυγικά άλατα,υπολειμματικά σάκχαρα) οφείλεται στην φυσική παλαίωση του κρασιού -κατά κύριο λόγο στα ερυθρά- την μέθοδο οινοποίησης και τον τρόπο φιλτραρίσματος και σε καμία περίπτωση δεν θεωρείται ελάττωμα.Ιδιαίτερα στην περίπτωση του ιζήματος συστήνεται η μετάγγιση του κρασιού σε καράφα πριν την κατανάλωσή του,χωρίς αυτή να είναι απαραίτητη.

2. Το www.vinoterra.gr παρέχει στους χρήστες του τη δυνατότητα να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με προϊόντα και άρθρα που δημοσιεύονται στον ιστότοπο.Αποκλειστικός υπεύθυνος των απόψεων αυτών θεωρείται ο χρήστης και σε καμία περίπτωση δεν εκφράζει θέσεις της διαχειριστικής ομάδας του ιστότοπου.

Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι όλες οι δημοσιεύσεις τρίτων υπόκεινται σε έλεγχο πριν δημοσιευτούν και ότι η διαχείριση της ιστοσελίδας διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύσει ή να αποσύρει εκ των υστέρων οποιοδήποτε περιεχόμενο.

3. Ο ιστότοπος διατηρεί προσωπικά στοιχεία που με τη συγκατάθεσή του παρέχει ο χρήστης,ώστε να διευκολύνεται η ομαλή αγορά και παράδοση των προϊόντων.Τα στοιχεία αυτά προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική νομοθεσία ενώ η ιστοσελίδα ρητά δεσμεύεται να μην τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα απολύτως λόγο, με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Οι συνεργάτες της εταιρείας οι οποίοι είναι απαραίτητοι για την απρόσκοπτη λειτουργία της (τράπεζες,εταιρείες μεταφοράς χρημάτων,courier κλπ.) έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα, εφόσον είναι απαραίτητα για την λειτουργία των υπηρεσιών τους. Αυτοί οι πάροχοι είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούν τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με την παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων καθώς και τους κανονιστικούς νόμους προστασίας προσωπικών δεδομένων της ελληνικής νομοθεσίας.